Dla pracodawców

Dla pracodawców

Pozyskaj pracowników z Bangladeszu

Zajmujemy się pozyskiwaniem personelu z Bangladeszu dla polskich firm. Naszym głównym obszarem działalności są Dolny Śląsk i Opolszczyzna.

Misją naszej firmy jest zniwelowanie istniejących barier dzielących pracodawców i potencjalnych pracowników, zapewnienie dolnośląskim i opolskim firmom dostępu do licznej i różnorodnej bazy pracowników, a banglijskim pracownikom godnych warunków pracy w Polsce.

Od pewnego czasu rynek pracy w Polsce odczuwa początku umasowienia rekrutacji siły roboczej spoza Europy. Proces rekrutacji jest jednak utrudniony z racji na bariery komunikacyjne i technologiczne, różnice w systemach prawnych i administracyjnych oraz wieloetapowy proces zatrudnienia. Nie bez znaczenia pozostają również uwarunkowania kulturowe.

Pomagamy Państwu na każdym etapie – od pozyskiwania i doboru personelu, działania rekrutacyjne i stosowną dokumentację konieczną przy ubieganiu się o zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca na terytorium RP, aż do sprowadzenia obywatela Bangladeszu do Polski. Państwa pracownikom pomagamy w przygotowaniu się do podjęcia obowiązków zawodowych oraz towarzyszymy im w trakcie procedur wizowych na terenie Bangladeszu i Indii.

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza zawartego na naszej stronie.