Działalność pro bono

Działalność pro bono

W roku 2018 wyznaczyliśmy sobie dodatkowy cel, który zamierzamy konsekwentnie realizować. Planujemy znaleźć zatrudnienie, a następnie w pełni sfinansować koszty postępowania wizowego oraz podróży do Polski dla jednej z wielu kobiet, które w Bangladeszu padły ofiarą ataku z użyciem kwasu. Wśród skrzywdzonych kobiet jest wiele osób wykształconych, utalentowanych i mających silną motywację do pracy i samorozwoju. Pragniemy dać im możliwość realizacji własnych celów i marzeń, przywrócić im wiarę we własne możliwości oraz godność, która jest należna każdemu człowiekowi bez względu na tło społeczno-kulturowe bądź wyznawane wartości.

Począwszy od lutego 2018 r. będziemy aktywnie poszukiwać zainteresowanych pracodawców. Będziemy Państwa informować o postępie w realizacji tego przedsięwzięcia.